galvanizace leštění nerezových materiálů

Elektrolytické leštění nerez ocelí se používá u dílců s vysokými nároky na konečný vzhled např. součásti potravinářských a balících strojů, porážecích linek v masném průmyslu apod.

Technologie je charakteristická vysokou produktivitou a dekorativním efektem ve srovnání s mechanickým broušením a leštěním zejména tvarově složitých dílů jako je drátěný program apod.

Proces je založen na principu kontrolovaného anodického rozpouštění povrchových vrstev dílců v lázni o vhodném složení, přičemž zboží je zavěšeno jako anoda.

Použitá lázeň ELAGAL NE 10.

Maximální rozměry zboží:

  • Galvanovna Vyškov: 2400x1400x1200mm