Projekt implementace informačního systému AltusVARIO

Společnost SVAZIKO v rámci realizace projektu 2.2 ITP02/347 "Informační systém" úspěšně dokončila implementaci nového informačního systému AltusVARIO. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Společnost SVAZIKO v rámci realizace projektu 2.2 ITP02/347 "Informační systém" úspěšně dokončila pořízení IT infrastruktury pro provoz informačního systému AltusVARIO (server,operační systém serveru, nové pracovní stanice). Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Realizované projekty SVAZIKO s.r.o. z dotací EU

Společnost SVAZIKO se v letech 2009 – 2010 účastní projektů 2.2 ITP02/347 "Informační systém" a 5.3 NM02/508 "Rekonstrukce areálu Kaštanová", vyhlášených Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Evropské unie.


Projekt implementace softwaru SOLIDWORKS

Společnost SVAZIKO v rámci realizace projektu 2.2 ITP02/347 "Informační systém" pořídila a úspěšně nasadila software SOLIDWORKS - parametrický systém pro objemové a plošné modelování. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.